Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια δόντια ενώ έχουν υποβληθεί σε επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα. Κύρια αιτία είναι η αδυναμία απομάκρυνσης του κατεστραμμένου η νεκρωμένου πολφού από την πολύπλοκη μορφολογία του εσωτερικού του δοντιού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανασηκώνονται τα ούλα για να αποκαλυφθεί η ρίζα και να καθαριστεί η περιοχή με τη φλεγμονή στο οστό και η ρίζα που είναι αδύνατον να καθαριστεί με τον συντηρητικό τρόπο.